นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลิก/ลดร้านน้ำชา กาแฟ

Ico48

ดูผลตรวจสุขภาพคนทั่วๆไปแต่ละปีแล้ว คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะเย็นใจกันต่อไปจริงๆนะคะ อาจารย์