นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เลิก/ลดร้านน้ำชา กาแฟ

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
27 March 2016 12:22
#104888

มันเพิ่มขึ้นยังกะดอกเห็ด

คงยากที่จะยับยั่ง ได้แต่ มองตาปริบๆ