นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแจ้งย้ายปลายทาง และทำบัตรประชาชนใหม่

Ico48
นพวรรณ [IP: 202.183.211.19]
17 มีนาคม 2559 16:10
#104850

ชื่อในทะเบียนบ้านเดิมโดยแจ้งย้ายออกแบบโอนลอยไว้ เราจะไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ที่เป็นคอนโดต้องทำยังไงคะ