นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิราเคิล : พืชมหัศจรรย์

Ico48
สำเริง สังวริ [IP: 49.229.78.189]
15 March 2016 23:38
#104847

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้นและผลมิราเคิล เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กำหนดค่าวัสดุ ดังนี้ 1. - 10 - 50 ผล ๆ ละ 10 บาท - 51- 100 ผล ๆ ละ 8 บาท - 101- 200 ผล ๆ ละ 6 บาท 2. - กล้าอายุ 3-6 เดือน กล้าละ 100 -200 บาท / 6-12 เดือน กล้าละ 300-1,500 บาท

(ไม่รวมค่าจัดส่ง) ปริมาณขึ้นอยู่กับผลผลิต โปรดสอบถามก่อนที่ คุณสำเริง 08-1280-2761