นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่งเสริม "นุ่งผ้าไทย"

Ico48
Monly (Recent Activities)
14 March 2016 10:10
#104842

ชอบกับ โครงการนุ่งผ้าไทย มาทำงานทุกวันอังคาร