นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องน่ารู้ ของอาการสะอึก ที่เรามักจะเป็นกันบ่อยๆ

Ico48

น่าจะเป็น 1 ช้อนชามากกว่าครับ (Teaspoon)

------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.uofmhealth.org/health-library/tm6590spec

How are hiccups treated?

Most bouts of hiccups go away on their own within a few minutes to a few hours and do not require any treatment.

Many home remedies are used to treat hiccups. Most of them involve increasing the level of carbon dioxide in the blood, which usually stops hiccups. Some of these remedies include:

  • Holding your breath and counting slowly to 10.
  • Quickly drinking a glass of cold water.
  • Eating a teaspoon of sugar or honey.

--------------------------------------------------------------------------------

อิอิอิ

เราเอง