นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำการใช้ : แพลนเน็ต

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
26 Febuary 2016 12:20
#104757

@Ico48 kwang saelee

การจะนำ blogs ออกจาก planets นั้น เราต้องมี planets ของเรามากกว่า ๑ planets ถ้ามีแค่ ๑ ก็เอาออก/ ย้ายไม่ได้ครับ นอกจากจะลบ bolgs

ดังนั้นตอบในสมมติฐานที่ว่า มี planets มากกว่า ๑ นะครับ

ไปที่เมนู

๑. "เนื้อหาของฉัน"

๒. "บล็อก"

๒. "บล็อกของฉัน"

เมื่อเข้าสู่หน้ารายการ blogs ของเราก็ให้คลิกตรง (ชื่อ) blogs ที่เราต้องการย้ายออกจาก planets

เมื่อเข้าไปที่ blogs ที่เลือกแล้ว ภายในจะมีบันทึกต่าง ๆ ที่อยู่ใน blogs ที่เราต้องการย้าย

ตรงแถบสี (เทา) เหนือบันทึกบนสุดใน blogs จะมีเมนู "นำบล็อกนี้เข้าแพลนเน็ตของท่าน"

ให้คลิกตรงข้อความ "นำบล็อกนี้เข้าแพลนเน็ตของท่าน"

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างรายการ planets ของเรา ให้เราเลือก planets ที่เราต้องการย้าย blogs เข้าไปอยู่

--------

อิอิอิ

เราเอง