นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA

Ico48

ค่ะ พยายาม UP รูปขึ้นแล้วค่ะ แต่ไม่สำเร็จค่ะ จะลองทำใหม่ค่ะ ดูรูปได้ที่ไฟล์ DTA-1 ค่ะ