นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มหาวิทยาลัยธนาคาร คืออะไร?

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
12 กุมภาพันธ์ 2559 13:37
#104683

เยี่ยม ๆ