นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รัฐธรรมนูญ สอง ห้า ห้า เก้า : โจรห้ามเข้า

Ico48
Smarn (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
05 กุมภาพันธ์ 2559 11:32
#104634

ขอบคุณท่าน ทาวน์ถ้ำ ครับ