นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กรณีศึกษาจาก facebook: code of conduct VS. rules lawyer

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
04 Febuary 2016 15:24
#104625

การศึกษาเรื่องบาป-บุญ-คุณ-โทษ น้อยลงในทุกระดับ เพราะแต่ละระดับมุ่งหาเป้าหมายแห่งตน ได้รับประโยชน์ร่วมกันจากสิ่งที่ทำอย่างเต็มที่ สูงสุด เข้าใจเขา ใช้ชีวิตเราอย่างรู้เท่าทัน อิสระเกิดได้เสมอค่ะ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง สุขสมบูรณ์ก็เกิดให้ได้รับรู้ ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิด เราเลือกได้ "มิตรแท้ หรือมิตรเทียม" อีกหนึ่งบทเรียนชีวิต ที่ทำให้หลายบทเรียนได้คลี่บาน

เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

เจริญธรรม ด้วยความเคารพ

ยาดมเอง