นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับทุนการศึกษาค่ะ