นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

Ico48
Smarn (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
03 กุมภาพันธ์ 2559 09:56
#104618

สิทธิบัตร ใช้เวลาตรวจสอบนาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ซ้ำกับใครจริง ๆ