นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิชาการตามไม่ทันวิชาชีพ

Ico48

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะ อาจารย์ อยากให้มหาวิทยาลัยมีการทำงานจริงๆในสาขาต่างๆที่เปิดสอน เช่นนิติศาสตร์ก็มีสำนักงานทนายความ รับว่าความจริงๆ บัญชีก็มีสำนักงานตรวจบัญชีจริงๆ คณะทรัพยากรธรรมชาติยิ่งน่าจะมีหลากหลายสำนักงานที่ทำอาชีพจริงๆเลย ทำแบบจริงจังแต่เป็นบริการประชาชนในพื้นที่ ด้วยอัตราค่าบริการที่ต้องบริหารจัดการให้อยู่ได้ตามสภาพจริงๆ