นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา

Ico48
ออย [IP: 1.179.139.114]
27 มกราคม 2559 12:41
#104564

ขอสอบถามนิดค่ะคุณวราภรณ์

กรณีการคิดค่าปรับงานจัดซื้อ ต้องคิดค่าปรับจากวงเงินเงินไหนค่ะ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ หลังภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ เพราะตอนนี้สับสนค่ะว่าจะหักค่าปรับของงานราชการอย่างไรค่ะ มีระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่ระบุวิธีการหักไว้บ้างไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ