นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
Monly (Recent Activities)
25 January 2016 15:05
#104535

ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา และเป็นคนดีของชาติ