นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกันคุณภาพการศึกษาไทยเหมือนเสื้อผ้าล้นตู้

Ico48

ผมก็เพิ่งไป"รับ" การอบรมมา และทราบว่า เกณฑ์ใหม่ 2558 ออกมาแล้ว หลักสูตรหลังจากนี้ก็จะใช้เกณฑ์ใหม่ ที่ต้องเปลี่ยนใหม่เรื่อย ๆ ก็มาจากระบบ PDCA นั่นแหละครับ เพราะจะมีสิ่งมี่คิดว่า ดีกว่า ให้ออกมาใหม่ ๆ เสมอ มิฉะนั้น กรรมการเหล่านั้นก็จะ "ตก" เช่นกัน

ก็ไม่รู้ใครหลอกใคร .. ให้เสียเวลาเยอะ ๆ จะได้มีสมาธิในการสอนน้อย ๆ