นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ยาง: ถึงเวลาตั้งโรงงานยางรถยนต์ ไทยแบรนด์

Ico48

เราทำได้ไปถึงขั้น ยางเรเดียล แล้วยังอาจารย์

เพราะดู ๆ แล้วมีแต่ทุนต่างชาติที่เปิดโรงงานทำล้อรถในไทย