นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 HPLC : System suitability test # 2

Ico48

อ่านทีไร ได้ความรู้ดีๆ ตลอดเลยครับ ^^

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: HPLC : System suitability test # 2