นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริการฉีดวัคซีนและปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง ฟรี

Ico48

เรียน คุณสตางค์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลสัตว ม.อ. http://www.vet.psu.ac.th/ ค่ะ