นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครูที่น่าประทับใจของคุณ- -อยากฟังประสบการณ์ค่ะ

Ico48
  • ครูที่ประทับใจหรือคะ จะต้องใจดีให้ความรักความเมตตา เสียสละ  ความตั้งใจ+จริงใจที่จะอุทิศตนเพื่อลูกศิษย์ ให้กำลังใจ เป็นแบบอย่างที่ดี
  • ตรวจข้อสอบ ให้คะแนนออกเกรดเร็ว......สุดท้ายที่สำคัญ......ไม่กดเกรดด้วย..จริงหรือเปล่าจ๊ะ