นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พลังบวก จากการจะเลิกรัก

Ico48

ขอบคุณท้าวด้วย ที่กระตุ้นเตือนใจเราด้วยครับ

 

คนแบบนี้ เป็นคนที่กล้าครับ กล้าทำดี กล้าทำสิ่งถูกต้อง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะขี้ขลาดกับเรื่องเหล่านี้

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"