นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมา wine: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป

Ico48

นั่งเชียร์เพื่อนแหละลุง

อิอิอิ

เราเอง