นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒

Ico48
MK (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
16 พฤศจิกายน 2558 03:29
#104190

สู้ ๆ สู้ต่อไป :)