นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สร้างความกลัว หรือ ให้ความชื่นชมกับพนักงาน อันไหนจูงใจผลงานได้ดีกว่ากัน

Ico48

การสร้างแรงจูงใจเชิงลบ เป็นหลักการบริหารบนความขัดแย้งครับ สอนให้คนแข็งขันเพื่อเอาชนะกัน มันจะทำให้เกิดการก้าวกระโดดอย่างกระทันหัน เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ยั่งยืน

การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก เป็นหลักการบริหารที่ค่อยเป็นค่อยไป อาจจะช้าหน่อยแต่ยั่งยืนครับ