นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องของรังนก

Ico48

อ้าว กินไข่ต้ม นี่เอง

ความแข็งแรง ของใยมะพร้าวฯ

เนื้อหาเต็ม: เรื่องของรังนก