นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งดี ๆ ที่ได้จากการกล้าเปลี่ยน

Ico48

จริงด้วยนะ นี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไป ทั้งที่ ครอบคลุมวงการล๊อตเตอรี่ มานาน

รอ ดู การเมืองไทย จะเปลี่ยนไป สำเร็จ แบบนี้หรือไม่น้อ