นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หมอกควัน2015

Ico48

ตอนนี้ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ได้รับผลกระทบจากหมอกควันเหมือนกัน วันนี้ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แจกหน้ากากอนามัยให้บุคลากรแล้วค่ะ

เนื้อหาเต็ม: หมอกควัน2015