นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หมอกควัน2015

Ico48
แมลงหวี่ในห้องเจรจา [IP: 183.89.206.126]
06 ตุลาคม 2558 10:00
#103988

 

หลังจากทำหนังสือแจ้งความเดือดร้อนและขอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการไปหลายครั้ง

ทั้งสิงคโปร์และมาเลย์เซีย ก็ไม่ค่อยได้รับการตอบสนองและแก้ไขปัญหาที่น่าพอใจจากอินโดนีเซีย

 

ทั้งสองประเทศจึงส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าพบโดยตรง ซึ่งก็ได้รับคำชี้แจงว่า

ไม่มีความจำเป็นต้องกล่าวคำขอโทษใด ๆ เพราะได้พยายามป้องกันและแก้ไขปัญหา

จนสุดความสามารถแล้ว แต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติและวิธีชีวิตของคนในพื้นที่

 

เจ้าหน้าที่ของสิงคโปร์ได้กล่าวแย้งว่า การเกิดไฟไหม้ป่า 200-500 จุดในเวลาเดียวกัน

จากการสืบข่าวในเชิงลึก เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ถึง 10 % ที่เหลือล้วนเกิดจากความจงใจ

โดยมีเบื้องหลังเป็นบริษัทผลิตกระดาษข้ามชาติ 5 บริษัท ที่ต้องการพื้นที่ปลูกต้นกระดาษ

และประหยัดต้นทุนหากต้องใช้คนและเครื่องจักรในการปรับเตรียมพื้นที่ มีการจ้างชาวบ้าน

จุดไฟเผาป่า(โดยให้ค่าจ้างคิดเป็นเงินไทยประมาณ 400 บาท) ซึ่งทางสิงคโปร์มีรายชื่อ

บริษัททั้ง 5 และยินดีช่วยเหลือในการดำเนินการฟ้องร้องและลงโทษ

 

เจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียกล่าวตอบว่า ไม่เคยรับรู้ข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวมาก่อน

ต้องขอ เวลาในการสืบสวน

 

ส่วนในไทย มีนัดกันทาง Facebook ให้ใส่หน้ากากไปประท้วงหน้าสถานทูต น่าจะเสียเวลาเปล่า

 

 

เนื้อหาเต็ม: หมอกควัน2015