นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งดี ๆ ที่ได้จากการกล้าเปลี่ยน

Ico48

อ้าวววววว ท้าวแชร์ กลัวแมว

อันที่จริงแล้วมิได้กลัวแมวอย่างเดียว

กลัวคนไม่เขียน Share ด้วย ... อิ...อิ...