นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทับซ้อนหน่วยงานอ่อนแอ จริงหรือ

Ico48

เราก็ทำงานทับซ้อนนะ ว่าเราทำไม

งานหลวงทำ จันทร์-ศุกร์ แต่ตอนนี้งานหลวงทับซ้อนงาน บ้าน

แบบว่าไม่ทำงานบ้านเลย ทำแต่งานหลวง 555