นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทับซ้อนหน่วยงานอ่อนแอ จริงหรือ

Ico48

อิอิ เรามีงานนอกที่ชอบทำไปด้วยกัน (เสาร์-อาทิตย์) แต่ไม่ทับซ้อนกับงานประจำ ยืนยันได้ด้วยผลงานที่ผ่านมา คงพอวัดได้ ว่างานหลวงเราก็ทำได้พอตัว

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"