นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดูอีกครั้ง 5 วันติด พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

Ico48

น่าสนใจ แต่เป็นเวลาออกกำลังกาย คงต้องหาแผ่นมาดูแทน ฮา