นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดูอีกครั้ง 5 วันติด พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

Ico48

อยากให้พ่อกับแม่ได้ดูด้วย ดีมากๆ

เค้าตั้งใจสร้างหนังเรื่องนี้จริงๆ รู้สึกได้