นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

Ico48

ถ้าเราช่วยกันสรุปสาเหตุที่การศึกษาไทยตกต่ำมาถึงก้นเหวอย่างที่อาจารย์ว่า จะมีใครฟังเราและนำไปปรับปรุงแก้ไขบ้างมั้ยคะ เพราะนี่คือความอึดอัดคับข้องใจอย่างที่สุดของคนที่ประกอบอาชีพอาจารย์และเป็นแม่ของลูกที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จนอยากมีโอกาสลุกขึ้นมาปฏิรูปการศึกษาไทย แต่เรื่องนี้คงไม่ง่ายแบบ 'พลิกฟ้าด้วยฝ่ามือ' หรอกนะคะ