นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

Ico48

ในฐานะของพ่อแม่ยุคนี้ที่ยังทันได้เห็นลูกๆอยู่ท่ามกลางระบบการเรียนแบบ"ไร้สติ" มุ่งแต่ปลายทางแบบปัจจุบัน คือเรียนชั้นอนุบาลก็รีบเร่งเอาของประถมมาเรียนเพื่อให้สอบเข้าได้ เรียนประถมก็ขยับเอาของมัธยมมาเรียน เรียนมัธยมปลายก็เอาข้อสอบเข้าต่างๆมาหัดทำมากกว่าการเรียน จากประสบการณ์คิดว่า ปัญหาส่วนหนึ่งอยู่ที่พ่อแม่ด้วยค่ะ ถ้าพ่อแม่วิ่งตามสังคม บ้าเรียนเพื่อจะให้สอบเข้าได้คณะดีๆมหาวิทยาลัยดีๆโดยไม่ได้คิดถึงพื้นฐานการใช้ชีวิต เด็กๆก็ซึมซับกับความคิดแบบนั้นไป

โชคดีที่มีเด็กไม่น้อยที่พ่อแม่รู้คิด ทำให้อาจจะพ้นวังวนแบบนี้ได้ แต่การเรียนพิเศษก็ดูจะเป็นธรรมเนียมไปเสียแล้ว แต่อย่างน้อย สามหนุ่มที่บ้าน ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่เรียนพิเศษ เขาตามไปดูวิธีเรียนครั้งสองครั้งก็จับได้ว่า เรียนพิเศษไปเพื่อจดจำสิ่งที่จะใช้ในการสอบ เพราะฉะนั้นการอ่าน การทำแบบฝึกหัด การเรียนรู้สิ่งที่ต้องสอบก็เพียงพอถ้ามีวินัยในตัวเอง 

ตราบใดที่พ่อแม่ยังไหลตามระบบที่เละเทะแบบปัจจุบัน (ที่ไม่รู้จะเปลี่ยนได้แค่ไหน) การเปลี่ยนแปลงของเด็กๆก็เกิดยากค่ะ