นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 iPad: สแกนเอกสารด้วย Faster Scan HD

Ico48

หมายเหตุ เพิ่มเติม (แก้ไข)

1. ถ้าถ่ายกลางแสงแดด จะได้เอกสารที่คมชัดมากครับ
2. ถ้าเป็นเอกสาร ขาว-ดำ เลือก B&W ก็จะปรับค่าให้อัตโนมัติ
3. App รุ่นใหม่บน iPhone สามารถปรับเส้นกรอบให้โค้งตามรูปถ่าย ในกรณีถ่ายจากเล่มหนังสือได้ บน iPad ยังไม่เห็นครับ