นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วาซาบิ

Ico48

คน (ที่กินวาซาบิ) จัดอยู่ในสัตว์หรือแมลงครับ

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: วาซาบิ