นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 iPad: สแกนเอกสารด้วย Faster Scan HD

Ico48

ผมใช้ Android ไม่มี Faster Scan HD มีแต่ Faster Scan ลองทำดูก็พอใช้ได้ แต่รูปยังเบี้ยวอยู่นิดหนึ่งครับ

ขอบคุณที่นำมา share ครับ