นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้ำจากต้นไผ่

Ico48

นำตัวอย่างประมาณ 20 มิลลิลิตร ส่งมาที่ศูนย์เครื่องมือ ราคาทดสอบ 2800 บาทต่อตัวอย่างค่ะ หากมาส่งด้วยตนเองไม่ได้ส่งมาทางไปรษณีย์ หรือรถตู้ ได้ค่ะ ไม่ทราบว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนค่ะ