นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เข้าปุ๊บร้องปั๊บนับถอยหลัง

Ico48

ยินดีด้วยครับ

อะไรเอ่ย

เข้าปุ๊บ

ร้องปั๊บ

อิอิอิ

เราเอง