นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้ำจากต้นไผ่

Ico48

ไม่เผยแพร่ค่ะ เป็นของลูกค้าค่ะ อยากทราบว่าเจอสารอะไรบ้างต้องเอาตรวจสอบค่ะ หากเพื่อต้องการข้อมูลเชิงวิชาการ มีน้ำไผ่ไหมค่ะ

เนื้อหาเต็ม: น้ำจากต้นไผ่