นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์

Ico48

ข้อเขียน ข้อคิด คมๆ ให้ขบต่อ จากพี่ยาดม

สำหรับคนรุ่นต่อๆไป