นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์

Ico48

ผมมีเทปเพลงมหาวิทยาลัยในยุคแรก ๆ อยู่ครับ ตอนนั้นซื้อแถว ๆ ใต้ตึกฟักทอง (AUA) ส่วนแผ่นซีดีนั้น ซื้อมาเหมือนกัน น่าจะเป็นประชาสัมพันธ์นะครับ ซีดีนี้มีทั้งเพลงยุคแรก และเพลงที่นำมาคอรัส

บทเพลงชี้นำสังคม ยังไม่ถูกนำมาถ่ายทอดเท่าที่ควรจะเป็น ยุคที่ 5 จะบรรเลงเพลงนี้ได้ไพเราะเพียงใด

 

จิตวิญญาณแห่งสงขลานครินทร์จะยังเป็นเช่นเดิมอยู่หรือไม่

น่าติดตามยิ่ง

 

อิอิอิ

เราเอง