นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กรณีที่เลือกรับบำนาญ ใครเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง

Ico48

เรียน คุณสุภาวดี

กรณีมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ข้าราชการจะเป็นข้าราชการบำนาญโดยปริยาย กรณีนี้ ตนเอง บิดา มารดา และญาติสายตรง ยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากรัฐได้ตามสิทธิ์เหมือนเดิมค่ะ