นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กรณีที่เลือกรับบำนาญ ใครเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง

Ico48
สุภาวดี ชำนาญแทน [IP: 49.230.123.60]
31 กรกฎาคม 2558 12:31
#103549

กรณีมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วข้าราชการจำเป็นต้องออกตาม ซึ่งก็ต้องกลายาภาพไปเป็นข้าราชการบำนาญโดยปริยาย กรณีนี้บิดา มารดา ยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากรัฐได้เหมือนเดิมมั้ยค่ะ