นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย # 2

Ico48

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า มีเลขแค่สิบเอ็ดตัวก็ทำให้เป็นสี่ร้อยกว่าๆค่าได้ แถมคิดอะไรต่ออะไรได้อีกมากมายทีเดียวเจียว...