นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัตตานี ถิ่นเกลือหวาน: เกลือหวานจริงๆ หรือ ??? (2)

Ico48

ได้ความรู้ ดี ชอบ ครับ

แต่เกลือ หวานยังไงก็เค็มอยู่ดี ลด ๆ ลงมั่งครับ อิ อิ