นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัตตานี ถิ่นเกลือหวาน: เกลือหวานจริงๆ หรือ ??? (2)

Ico48

ตับ ตับ ตับ

เกลือมีตับด้วยนะลุง

อิอิอิ

เราเอง