นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย # 3

Ico48

เรื่องยากๆ น้าเอามาเขียนซะง่ายเชียว

เฮ้อ เรามึนจริงๆ เรื่องตัวเลขครับ

ตึ๊บๆ

"ใจสั่งมา"